неделя, 16 март 2014 г.

Първите животни са наситили океаните с кислород

vesti.bg
"Нашият модел показва, че първите животни не само че не са били пасивен отговор на покачващ се атмосферен кислород, но са били активни агенти, наситили с кислород океана преди 600 милиона години", твърдят учени.
Първите животни са наситили океаните с кислород, твърдят британски учени, оборвайки възприетото схващане, че кислородът в атмосферата и океаните е бил предпоставка за еволюцията на сложни организми, съобщи "Сайънс дейли“.

Euplectella aspergillum е дълбокоокеанска гъба (Sponge) със силикатен скелет
За изследването си екип от университета на Ексетър използва резултатите на датски учени, които откриха неотдавна, че морските гъби - първите многоклетъчни организми, са имали нужда от съвсем малко количество кислород.
"В повърхностните води на океана е имало достатъчно кислород 1,5 милиарда години преди да еволюират първите животни, но тъмните дълбини са останали без този газ. Според нас еволюцията на първите животни може да е изиграла ключова роля в насищането на дълбоките води с кислород. Това, от своя страна, е улеснило еволюцията на по-сложни и подвижни животни."
Учените разглеждат механизми, с които океанските дълбини може да са се наситили с кислород през неопротерозоя (преди 1000 до 542 милиона години), без да е необходимо увеличаване на атмосферния кислород.
Ключов за определяне на нивата на кислорода на големи дълбочини в океана е балансът между образуващото се и използвано количество. Там дефицит на кислород настъпва при потъване на мъртва органична материя. Според британските учени първите животни са намалили постъплението на органична материя както пряко, така и непряко.
Морските гъби се хранят като изпомпват вода с телата си и филтрират малки частици органична материя от нея. Така те помагат да се наситят с кислород водите, в които живеят. Те естествено подбират по-големия фитопланктон - малките растения, които потъват по-бързо и така се намалява недостигът на кислород на дълбочина.
Като насищат повече дълбоки води с кислород, първите филтриращи животни увеличават и изчерпването на фосфора - основна хранителна съставка. Така се намалява продуктивността на цялата океанска екосистема, намалява се търсенето на кислород и водата се насища повече с него.
По-богатите на кислород води създават идеални условия за еволюиране на по-мобилни животни. Така се появяват и първите хищници и това е началото на съвременната морска биосфера.
"Нашият модел показва, че първите животни не само че не са били пасивен отговор на покачващ се атмосферен кислород, но са били активни агенти, наситили с кислород океана преди 600 милиона години", каза проф. Лентън от екипа.
Не е съвсем ясно дали морските гъби са най-ранните животни. Едно проучване в края на 2013 година предложи групата Ctenophora  (гребенести) за по-ранна от гъбите. Важно е да се разбере дали Ctenophora също могат да оцелеят с малко кислород.

Няма коментари:

Публикуване на коментар