събота, 10 май 2014 г.

В България са проучени запасите на 166 вида подземни богатства


vesti.bg
В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства - седем енергийни суровини, 12 вида метални и 79 вида неметални полезни изкопаеми, 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Правителството одобри изготвения от Министерството на икономиката и енергетиката Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България към 1 април 2014 г.

В документа е направен сравнителен анализ за състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на миналата и на тази година, отбелязани са измененията, допуснатите експлоатационни загуби, увеличението и/или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление и преоценка. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства - седем енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални (руди) и 79 вида неметални (индустриални минерали) полезни изкопаеми, 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали.

Анализът показва, че настъпилите през 2013 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства като цяло са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти.

Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства.

1 коментар:

  1. В нашата страна имаме огромни богатства.Като се замислим колко много неща сами си правим и с които можеме да се гордеем.Ако направим едно сравнение, че ще видим, че има абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства .Но това е нормално виждайки какви огромни консуматори сме и не даваме нищо в замяна.Така на края няма да ами какво да взимаме,което е тъжно.Пишете ни пак.Темата ми хареса.

    ОтговорИзтриване