вторник, 3 юни 2014 г.

Лятна школа по минералогия и геология

Национален Институт за Младежта към Фондацията "Миню Балкански" ви
предлага неповторима възможност в рамките на 5 дни (от 25-ти август до 30-ти август) да вземете участие в Лятна школа по минералогия и геология.
Всеки от вас, който се интересува от колоритното царство на минералите, 
скалните образувания и иска да научи повече за геоложката история на Земята по време на лятната ваканция, ще има уникалната възможност да го направи под ръководството на дългогодишни музейни специалисти. Те ще ви помогнат да опознаете незабелеязвания свят на минералите около нас – в природата, вкъщи, в нашето ежедневие. Ще се запознаете с техните кристални форми, физични свойства – цвят, цепителност, твърдост, магнитност, луминесценция и начин на образуване.
Ще можете навлезете приказната атмосфера на скъпоценните камъни и феноменалните гигантски кристали от гостуващата изложба на Национален музей „Земята и хората”, гр. София. Ще се научите да разпознавате основните видове скали, изграждащи земната кора и ще разберете причините за образуването на геоложките обекти.
Предвижда се провеждането на различни образователни игри, демонстрации, прожектиране на тематични документални филми, геоложки екскурзии в района със събиране на минерални и скални образци, посещение на археологически музеи в Стара Загора.
Фондацията "Миню Балкански" е основана от семейството на професор Минко Балкански и носи името на баща му Миню. Седалището на организацията се намира в село Оряховица, област Стара Загора, в старата семейна къща.
Организацията си поставя следните цели:
Образование
Обучение на преподаватели, които да ръководят най-талантливите ученици с цел постигане на високи резултати на международните състезания. Целта е тези усилия да допринесат в дългосрочен план за изграждането на висококвалифицирани и силно конкурентоспособни кадри.
Култура
Откриване и подпомагане на развитието на изключителни български таланти в областта на изкуството. На младите таланти се дава възможността да се срещнат с първата си публика.
Гражданско общество
Въвеждане в училищата на предмет "морал, етика и гражданско образование".

Няма коментари:

Публикуване на коментар