петък, 29 май 2009 г.

Започна заседанието на журито в състав:

-

ст.н.с. д-р Мариан Върбанов - хидроклиматолог, ръководител на секция "Физическа география", Географски институт - БАНПетър Стефанов - списание "ГЕОграфия'21", Географски институт - БАН, Лаборатория по карстология

д-р Петко Петров - главен уредник и ръководител на отдел "Фондове и експозиции", Национален музей "Земята и хората"

Светлана Енчева - ръководител на Научен отдел, Национален музей "Земята и хората"

Живка Янакиева - главен уредник, Национален музей "Земята и хората"

Лариса Нешева - уредник, Национален музей "Земята и хората"

Светла Старирадева - уредник, Национален музей "Земята и хората"

Диана Малеева - уредник, Национален музей "Земята и хората"

Десислава Делибалтова - уредник, Национален музей "Земята и хората", секретар на конкурса


Първи резултати
За специалната награда
Колекции от скали, минерали и фосили


Първо място
Цвета Ангелова Точева, 10т клас, Софийска гимназия по строителство,архитектура и геодезия "Христо Ботев"

Второ място
Йоана Георгиева Георгиева, 11т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"

Трето място
Анелия Иванова Димова, 10т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"

Наградените са ученици на инж. Румяна Петкова и заедно с класа си изучаваха скалите в Кабинета по геология в музея "Земята и хората" (виж филма "Почти студенти" в раздел Училища - Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия)

Няма коментари:

Публикуване на коментар