събота, 30 май 2009 г.

Наградените

ШЕСТИ КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКА НАУЧНА РАЗРАБОТКА
ЗЕМЯТА - ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА


СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ

Карст, карстови феномени, пещерни образувания - изследване и опазване

Поощрителна награда
Стоил Фильов, 10т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"
Научен ръководител
инж. Румяна Петкова

Представяне на минерална (скална, фосилна) колекция от даден район или находище

Трета поощрителна награда
Анелия Димова, 10т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"
Научен ръководител
инж. Румяна Петкова

Втора поощрителна награда
Йоана Георгиева, 11т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"
Научен ръководител
инж. Румяна Петкова

Първа поощрителна награда
Цвета Точева, 10т клас, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"
Научен ръководител
инж. Румяна ПетковаКАТЕГОРИИ

1. Ученици 7-9 клас

Трета и втора награда не се присъждат

Първа награда
РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ - втори шанс за гората
Жанет Петкова и Кристиян Методиев, 9 клас, Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - Перник
Научен ръководител
инж. Ангелина Тасева

2. Ученици 10 -12 клас

Трета награда
Технологии и иновации за опазване на локалния ендемит ТЕКИРСКА МИШОРКА
Иванка Попова, 11д клас (презентация)
Георги Кърджалийски, 12в клас (уебстраница)
Математическа гимназия "Константин Величков" - Пазарджик
Научен ръководител
Мария Гюлеметова

Втора награда
КИСЕЛИННОСТ НА ВАЛЕЖИТЕ В КЮСТЕНДИЛ
Деяна Велкова, Елизабет Василева и Юлиана Юлианова, 11 клас, биология и химия, Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” - Кюстендил
Научни ръководители
Росица Везенкова и Антон Сотиров

Първа награда
ПЕРНИК - МОЯ НАДЕЖДА
Галя Георгиева и Кристин Андонова, 11 клас, Технологична професионална гимназия "Мария Кюри" - Перник
Научен ръководител
инж. Ангелина Тасева

Няма коментари:

Публикуване на коментар