сряда, 3 юни 2009 г.

Наградите

В шестия конкурс участваха около 60 ученика от страната.

На 5 юни ще присъстват наградените гимназисти от Перник, Кюстендил, Пазарджик и София с техните научни ръководители, съученици, родители.

Първи награди (4 броя от новоизлязлата книга "Земята - неспокойната планета" - над 600 страници от авторитетен научен колектив) предоставя Ангел Кунов, съставител и редактор.

Вторите награди - 3 друзи планински кристал са от Фондация "Земята и хората".

Трети награди - 2 гипсови рози, а също много научно-популярни книги за всички наградени осигурява музеят "Земята и хората".

Музеят присъжда и награда за най-добър научен ръководител - кристален "букет" от млечен кварц и поощрителни награди:
- за специалната тема "Карст" - каталог на Колекция "Петър Трантеев" - морфология на пещерни образувания с автори Живка Янакиева и Диана Малеева;
- за специалната тема "Колекции" - 3 награди от различни минерални образци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар