сряда, 27 юли 2011 г.

Древни диаманти разказват за началото на дрейфа на континентите

geonews.ru
Изследователи от САЩ и Южна Африка се опитват да реконструират историята на геоложки миналото на Земята чрез анализ на изотопните съотношения на неодим и самарий в 4287 силикатни включения и анализ на изотопи на осмий и рений в 112 включения от сулфиди в диаманти. Тези древни диаманти са се издигнали до повърхността от вулкански изригвания, с дълбочина от 125-175 км, така че радиометричното определяне на възрастта им може да възстанови процесите, протекли в недрата на земната мантия при формирането на диамантите.

Обобщените данни, събрани от учените могат да определят, че значителна промяна в състава на минералите в капана на диаманти, започва преди около три милиарда години.По-древните включения представляват само передотитови минерали, основно съдържащи голямо количество гранат на хрома и никелов железен сулфид, които са останките от топенето на мантията на Земята в много ранен етап. Що се отнася до по-младите включения, те са главно еклогитови минерали. Еклогитите са метаморфни скали - еквивалент на базалт, образувани от частично стопяване на перидотитовата мантия. Базалтът образува океанската кора и долния слой на континенталната.

Възможни са две обяснения за наличието на еклогит: базалтовите скали на континенталната земната кора може да са станали еклогити, а след това да са се премести в долните слоеве или в резултат на тектонски промени, които се появяват при подпъхване, потъване и разтаняне на океанска кора в мантията. Според учените, най-вероятен е вторият сценарий, и ако тази версия се потвърди, то древните диаманти отбележи началото на съвременните тектонски двийения, които са довели до образуването на суперконтинентите.

Остава въпросът - какво е предшествало тектониката на плочите? Данните, получени чрез анализ на геоложки проби от Западна Гренландия и Южна Африка показват, че повече от три милиарда години се осъществява геоложко движение, но е възможно по-рано то да е било и под друга форма.

Вероятно в диаманти на повече от три милиарда години отсъстват еклогитови включения, защото дълбочинното движение на плочите все още не се е случило. За 3 милиарда години охлаждането на мантията е позволило образуването на големи по размер плочи, които от своя страна започват процес на разделяне и последващо събиране на континентални маси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар