петък, 29 юли 2011 г.

Спорна нова хипотеза за произхода на масивните изригвания на лава

newscientist.com
Една нова и доста спорна хипотеза свързва огромните изригвания на лава, които съвпадат с няколко масови измирания на видове, с две изключително горещи образувания в мантията на дълбочина от 2800 км. Те са се появили преди 4,5 млрд. години, веднага след възникването на Земята. Ако хипотезата е вярна, те спорадично причиняват пробив на магма в кората на планетата, разливане на огромни океани от лава, отравяне на атмосферата и унищожаването на цели клони от дървото на живота.

Причините за масовото изчезване (включително позволилото на динозаврите да живеят дълго) все още са обект на ожесточени дебати. Няма съмнение, че астероидът, разбил се в Земята преди 65 милиона години, е поне отчасти отговорен за смъртта на гигантите на периода Креда. Но вулканичната хипотеза също не е умряла все още. Ерупциите тогава довели до покриване с лава на най-малко 100 000 км² и образуването на големи вулканични провинции - например, деканските трапи в Индия са създадени точно в момента, когато динозаврите са изчезнали.

Матю Майкъл Джексън от Бостънския университет (САЩ) и колегите му смятат, че са намерили източника на лава.

Повечето от мантията се е променила от тогава поради тектониката на плочите, но през последната година изследователите намират в базалтовата лава на Северния Атлантик (на 62 млн. години) съотношения на изотопите на хелий и хафний в оловото, които отразяват химията на мантията от началото на Земята. Впоследствие тези изотопни съотношения в оловото са били открити и в други скали от големи вулканични провинции. Това е указание, че тези образувания са с древен източник. Анализът показал, че отделилата ги мантия трябва да съдържа изобилие от радиоактивни топлоотделящи елементи. Това я прави изключително гореща, поради което са образувани големи количества от лава, изливаща се върху повърхността.

Древните резервоари все още може да съществуват. Сеизмично изследване разкри две необичайни площи в Африка и Тихия океан. Тронд Торсвик от Университета в Осло (Норвегия) и колегите му наскоро показаха, че повечето от лавовите резервоари са се формирали в момент, когато една от тези области е лежала под тях. Учените твърдият, че са открили доказателства за съществуването на стабилни свръхгорещи структури в мантията най-малко през последните 540 милиона години.

Герта Келер от Принстънския университет (САЩ) коментира: "Тази хипотеза поставя предизвикателства пред последните тридесет години на научни изследвания."Здравият разум, казва тя, показва, че големите вулканични провинции имат по-прозаична причина: формирането на млада мантия от субдукция (отдалечаване) на океанската кора."

Но Торсвик е ентусиазиран. След като е прекарал 10 години в събиране на доказателства, че двете петна мантия са стабилни в продължение на поне 540 милиона години, идеята, че те съдържат първична мантия е като "музика за ушите ми", казва той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар