четвъртък, 15 септември 2011 г.

Нови индекси за риска от прекратяване на доставките за химични елементи или групи елементи с икономическа стойност

Графиката показва страните, които са водещи световни производители на елементите или група елементи, според BGS©NERC

Списъкът за риск посочва относителния риск през 2011 г. за доставка на химичните елементи или групи елементи, с които поддържаме икономиката и начина си на живот. Позицията на елементите в този списък се определя от редица фактори, които могат да повлияят върху предлагането. Те включват изобилие на елементите в земната кора, местоположението на текущото производство и резерви, и политическата стабилност на тези места.

Списъкът очертава група от елементи, чието световно производство е концентрирана в няколко страни. Ограничената база за доставки, в съчетание с относително ниската политическа стабилност в някои от основните страни производителки, значително увеличава риска за доставка. Списъкът показва икономически важните метали, които са изложени на риск от спиране на доставките, включително редки земи (редкоземни метали), метали от платиновата група, ниобий и волфрам. Списъкът показва също така значението на Китай в производството на много метали и минерали.

Тъй като търсенето на метали и минерали се увеличава, движени от неумолимия растеж в нововъзникващите икономики в Азия и Южна Америка, конкуренцията за ресурси се засилва. Човешките фактори като геополитика, ресурсен национализъм, заедно със събития като стачки и аварии е най-вероятно да нарушат предлагането. Политиците, индустрията и потребителите трябва да бъдат загрижени за риск на предлагането и необходимостта от диверсификация на доставките на минерални ресурси, от рециклиране и правене на повече с по-малко, а също и за екологичните последици от процъфтяващото потребление.

Списъкът се фокусира върху рисковете за доставка и не включва оценка на факторите, които влияят на търсенето, като критичността на елемент за определена технология или колко лесно е да се замени този елемент с друг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар