вторник, 28 юли 2009 г.

В очакване на 117-я елемент

В земната кора не се срещат елемети по-тежки от урана (№92). Те могат да се получат в атомни реактори, а по-тежките от фермия (№100) – само в ускорители чрез бомбардиране на мишени с тежки йони. Най-тежкият синтезиран досега елемент е 118-ят. Поради скъпия изходен материал – берклий-249 (десетки милиони долари за грам) 117-ят беше „пропуснат“.

Водещи центрове по ядрена физика от САЩ и Института по ядрени изследвания в Дубна в понеделник вечерта (27 юли 2009) започнаха съвместен експеримент по синтезиране на 117-я елемент от Менделеевата таблица. Те ще обстрелват „мишена“ от берклий-249 с ядра на калций-48 в ускорител на тежки йони. При тяхното сливане ще възникват ядрата на новия елемент. Това е вероятно да се случи в близките 10 – 15 дни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар