четвъртък, 25 август 2011 г.

Глобална карта на сеизмичния риск

Глобалната сеизмична програмата за оценка на опасността има за цел подобряване на глобалните стандарти в сеизмичните оценки на опасността. Глобалната сеизмична карта на опасността е съставена от съединяването на регионални карти и изобразява глобалната сеизмична опасност на земната повърхност.

Глобалната сеизмична програма за оценка на опасността (GSHAP) стартира през 1992 г. от Международната програма за литосферата (ILP) с подкрепата на Международния съвет на научните съюзи (ICSU) и се утвърди в рамките на Декадата на ООН за намаляване на природните бедствия (UN / IDNDR).

Няма коментари:

Публикуване на коментар