вторник, 4 октомври 2011 г.

Геология за ученици

От днес започна новата учебна година в Школата по геология и минералогия към музея "Земята и хората", София. Програмата тази година е обща геология:
1. Науката геология – исторически бележки, предмет, задачи и методи
2. Форма, размери, физични свойства и вътрешен строеж на Земята
3. Минерали. Физични свойства на минералите
4. Основни скалообразуващи минерали
5. Възраст на Земята. Химичен състав на Земята. Видове скали в земната кора
6. Екзогенни процеси. Изветряне на скалите. Геоложка дейност на вятъра. Геоложка дейност на леда
7. Геоложка дейност на повърхностнотечащите води. Геоложка дейност на морските и океанските води
8. Седиментни скали
9. Геоложка дейност на подземните води. Карст
10. Ендогенни процеси. Магматизъм и магмени скали
11. Вулканизъм и вулкански скали
12. Метаморфизъм и метаморфни скали
13. Тектонски движения на земната кора
14. Геофизични методи. Земетресения
15. Исторична геология. Архай, протерозой и начало на фанерозоя (палеозой)
16. Исторична геология. Мезозой
17. Исторична геология. Неозой
Себастиан, Борислав и Любомир, между 11 и 12-годишни, са първите ученици тази година. Свободно се приемат желаещи.

Информация - на тел. 865-66-39 или e-mail: zemyata.poznata.i.nepoznata@gmail.com

Занятия: всеки вторник от 15.00 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар