четвъртък, 14 юни 2012 г.

Нови данни свързват масовото измиране от късния дриас с космическо въздействие

В тънък слой седиментни скали в американските щати Пенсилвания и Южна Каролина, а също в Сирия международна група изследователи откри стъкловиден материал, образуван преди около 13 000 години при температура от 1 700 до 2 200°C в резултат на някакво въздействие от космоса.
Новите данни поддържат спорната хипотеза, че пред 12 900 години взрив на комета или астероид  е предизвикал началото на  глобалното охлаждане късен дриас. Това събитие съвпаднало или почти съвпаднало с измирането на мегафауната от плейстоцена и изчезването на североамериканската култура Кловис.

Микроскопски снимки на частици кварц от Абу Хурейра (Сирия). Закръглените образувания са резултат от много високи температури
  
Морфологичните и геохимични особености на силициевите образувания, напомнящи вулкански шлаки (siliceous scoria-like objects), показват, че материалът няма космически, вулкански или антропогенен произход. "Много  високата температура на топене е идентична на достигнатата по следите от други космични явления - например в метеоритния кратер в Аризона или в Австралазийското тектитово поле" - казва съавторът в изследванията Джеймс Кенет от Калифорнийския университет в Санта-Барбара. Според него материалът прилича на получения при изпитанията на ядрени оръжия през 1945 година в Сокоро, Ню Мексико, по проекта "Тринити".

Така нареченият тринитит, образуван от спичане на повърхностния материал при ядрените опити във въздуха над Ню Мексико през 1945 година

Доказателствата, събрани от поддръжниците на хипотезата, обхващат огромно пространство от Северна Америка до Германия и Венецуела. Откриването на такъв материал и в Сирия придвижва областта на въздействие още по на изток.

Поради големия обхват Кенет и неговите колеги предполагат, че взривовете са били поне три, т. е. в атмосферата са навлезли цял рояк фрагменти от някакво разпаднало се тяло. Материалът от Сирия бил открит близо до неолитното селище  Абу Хурейра  в долината на Ефрат, където приблизително в същото време ставал преходът от лов и събирателство към произвеждащо стопанство. Дебел слой въглени в древното селище свидетелства за силен пожар, вероятно причинен от космическия взрив.

Няма коментари:

Публикуване на коментар