вторник, 11 август 2009 г.

Синтезиран е един от основните компоненти на земната мантия

Резултатите от изследване, което моделира механизма на формиране на мантията са публикувани в The Proceedings of National Academy of Sciences.

За пръв път е синтезиран лабораторно минералът вадслеит (wadsleyite). Той е един от основните компоненти на земната мантия. Вадслеитът представлява β-модификация на оливина (Mg,Fe)2SiO4.

В природата вадслеит е бил открит в метеорит. Частици от минерала са се получили при сблъсък на тънки слоеве магнезиев оксид с разтопен кварц при високо налягане и температура. Въз основа на този експеримент се предполага, че вадслеитът в древните метеорити е образуван при сблъскване на небесни тела с диаметър от един до пет метра - хиляди пъти по-малки от предполагаемите при теоретичното моделиране.

Допуска се, че и формирането на планетите на Слънчевата система е започнало не при сблъсък на големи (няколко километра в диаметър), а съвсем малки обекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар