неделя, 30 август 2009 г.

С какво е полезен вермикулитътВермикулитът е открит сравнително късно, едва в началото на XIX век. Той е от групата на хидрослюдите и има слоиста структура. Цветът му може да бъде кафяв, златист, зелен, сив и дори черен. Находища на вермикулит има в Австралия, Русия, САЩ, Уганда, Украйна, ЮАР, Узбекистан, България.
Цяло столетие е било нужно, за да оценят хората полезните качества на този минерал: висока огнеупорност, ниска плътност, ниска топлопроводност, химична и биологична инертност при контакт с агресивна среда, екологичност.
При преработката вермикулитът се нагрява, той експандира (увеличава обема си 15 - 20 пъти) и се разпада на приличащи на червеи частици. Затова и името му идва от латинската дума vermes, означаваща червей.
Експандирането се случва, тъй като минералът съдържа вода в свързано състояние, която при нагряване се превръща в пара и размества слюдените пластинки. Полученият материал се нарича експандиран вермикулит: насипен, рахъл, порест, лек и дълговечен.
Забележителни качества на експандирания вермикулит са добрата му топло- и звукоизолация, поради което успешно се използва в стрителството, а също невероятната му влагоемкост - поглъща вода, надвишаваща 5 пъти собственото му тегло. Вермикулитова замазка от 20 см се равнява по топлоизолация на метър и половина тухлена стена!
Като огнезашита той може да устои на непрекъснат 10-часов огън, да бъде адсорбент за улавяне на дим и газове, да отразява радиоактивно облъчване. Използва се за опаковка на опасни, корозионни и възпламенителни продукти, пълнител за киселинноустойчиви пластмаси, гуми, лакове.
Удобен е за прорастване на разсад и подобрява качествата на почвата в растениевъдството, намалява киселинността и нитратното замърсяване, зашитава от гнилостни процеси, гъби и плесени, повишава плодородието на почвите, предотвратява заблатяването. Вермикулитов прах се добавя в храната на животните, подстила се в птицефермите - изчисленията показват, че действа благотворно на здравето на отглежданите животни и увеличава продуктивността им с 10%.
В Европа експандиран вермикулит се използва за дражиране на семената на захарното цвекло, тъй като това подобрява тяхната кълняемост и повишава добивите с 20%. Той е подходяща среда за съхраняване на плодове и зеленчуци. Прилага се още за пречистване на отпадни води, събиране на нефтени петна, пълнител на бои, при произжодството на смазочни материали. Съществува и "вермикулитопоника" - отглеждане на растения без почва.
Особено важно качестрво е неограниченият му срок на годност и използване. Наистина полезен минерал!

Няма коментари:

Публикуване на коментар