сряда, 26 август 2009 г.

Нови свойства на златото

Физици от Технологичиния институт на щата Джорджия са открили неизвестни досега свойства на златото, които се наблюдават само на микрониво.

Под въздействието на електрично поле тънък слой злато променя своята молекулна структура от триизмерна в плоска. При изключване на полето структурата отново става триизмерна. Електричното поле придава на наночастици злато върху охладена повърхност каталитични окислителни свойства за превръщането на въглеродния оксид (СО) във въглероден диоксид (СО2).

Наноструктурите на златото при окислене придобиват магнитни свойства. При нарастване на златна нанотръбичка до определена граница, тя реагира като проводник на електричество, а над тази граница - като изолатор. За пръв път се откриват условия, при които един и същ метал е едновременно и проводник, и изолатор.

Откритите свойства в скоро време ще бъдат приложени в промишлеността, особено в електронната. Тези неизвестни досега механични, химични, електрични и магнитни свойства на микроскопичните златни частици не се наблюдават във физичния макросвят. Въз основа на новите открития могат да се разработят електрични или химични сензори, а също свърхточна електроника.

Няма коментари:

Публикуване на коментар