четвъртък, 20 август 2009 г.

Водата в земната мантия може би е свързана със субдукцията


Water in Earth's mantle may be associated with subduction

Учени от Орегонския университет с ръководител Анна Келбърт (Anna Kelbert) за пръв път създадоха пространствена карта на електропроводността на земната мантия. Научната група анализирала 30-годишния опит от геофизични изследвания. Построената от тях карта показва разпределението на електропроводността в горните слоеве на мантията. Забелязва се съвпадане на зоните с повишена електропроводност със зоните на сблъсък на литосферните плочи и потъването им в мантията, наречени зони на субдукция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар