вторник, 8 септември 2009 г.

Комюнике GeoChange

Зони на сеизмична и вулканска активност

Светованата организация по научно сътрудничество "Наука без граници" (WOSCO) публикува комюнике GeoChange, в което се предсказва продължаване на тенденцията на наблюдаваното в последните години рязко усилване на сеизмичната и вулканска активност на Земята, а също нарастване на мащабите на геофизичните аномалии.

Под термина GeoChange авторите на комюникето разбират естествените изменения на геоложката среда под влияние на ендогенни, екзогенни и космични фактори, като слънчевата активност и други процеси, протичащи в пределите на Слънчевата система, имащи негативни последствия за стабилното развитие на човечеството.

Предлага се приемане на Рамкова конвенция на ООН по "глобалните изменения на геоложката среда" и създаване на специална Междуправителствена комисия при ООН по проблема; разработване и утвърждаване на Международна програма на ООН по изучанане и прогнозиране на глобалните изменения на геоложката среда; разработване и утвърждаване на международно-правови нормативи и механизми за ефективно управление и координация на действията на правителствата и международните хуманитарни организации при получаване на прогнози за природни катастрофи и извънредни ситуации в резултат на глобални изменения в геоложката среда; създаване на Международен център за прогнозиране на природни катастрофи и оперативно оповестяване на страните за възникващите рискове.

Комюникето се предлага за подпис на всички желаещи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар