сряда, 23 септември 2009 г.

GOCE ще заработи скоро


Европейските учени през тази седмица започват работа с гравитационния спътник GOCE за създаване на най-детайлизираната глобална карта на гравитационните полета на Земята. Оборудването на GOCE улавя и най-малките флуктуации в гравитацията на планетата и ги фиксира. За да работи максимално ефективно спътникът е разположен на орбита само на 255 км.

Задачата на GOCE или Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer е да изследва гравитационните полета и океанските течения. Космическият апарат измерва разпределението на гравитационното поле на Земята с помощта на съвременен свръхточен гравитационен градиометър. Благодарение на недостижимата по-рано точност на измерванията се очаква уникална информация, която ще позволи да бъде построен модел на Земята с висока точност.

Получените данни ще бъдат използвани във физиката на Земята, океанографията, в изследванията на динамиката на преместване на ледовете, океанските течения, измененията на нивото на световния океан, климата, сеизмичата активност в различни региони на планетата.

Данните от спътника GOCE ще имат много приложения, в това число за откриването на опасни вулкански региони и изясняването на поведението на океана. Динамиката на океана е една от главните цели на спътника. Съпоставянето на информацията за гравитационното поле с информацията за висчината на повърхността на океана, получена от други спътници, ще позволи да се проследи посоката и скоростта на геострофичните океански течения.

Договорът за изстрелването на GOCE е сключен между Европейската космическа агентция и компанията Eurockot Launch Services GmbH ( Бремен, Германия).

Няма коментари:

Публикуване на коментар