вторник, 29 септември 2009 г.

"Изгубен свят" на бозайници е открит в Испания
Останки от бозайници от различни региони и геоложки епохи са открити в Испания от международна палеонтоложка експедиция, която нарича находището "изгубен свят". Изкопаемите млекопитаещи са живели преди около 2 милиона години на това място. Изследванията са публикувани в списанието PLoS One.

Находкта изяснява много въпроси, свързани с еволюцията на видовете.

Основен проблем при изучаването на еволюцията на животните на границата между епохите плиоцен и плейстоцен (преди около 1,8 милиона години) е отсъствието на достатъчно количество вкаменелости. В резултат останките от някои видове, които би трябвало да съществуват в едно време и в един регион се оказват разделени с много години и километри.

С нов проект за разкопки в Испания е открит район, с огромно количество останки от Азия, Европа и Африка, отнасящи се както към плиоцена, така и към плейстоцена. Сред откритите видове има родственици на вълците и жирафите. С палеомагнитно датиране е установено, че всички тези праисторически животни са живели в района в приблизително едно и също време - преди около 1,8 милиона години.

Особено важно е изясняването на две големи миграции на бозайници, свързани с еволюцията на видовете по това време. Първата, преди около 2,6 милиона години е довела до появата на мамути в Европа. Втората, случила се почти 1 милион години по-късно, е завършила с разселването на вълците и хиените.

Няма коментари:

Публикуване на коментар