сряда, 25 ноември 2009 г.

Каолин влага близо 1 млн. лв. за проучване на залежи

Министерският съвет разреши да бъдат проучени залежите на подземни богатства в райони на областите Русе, Смолян, Кърджали и Хасково, съобщи правителствената информационна служба.

За седем месеца „Каолин“ АД ще проучи възможностите за добив на индустриални минерали от площ „Саба ире“. Тя е в землищата на с. Гложево, гр. Ветово, с. Кривня и гр. Сеново, област Русе.

Размерът на площта е 11,54 кв. км. За срока на разрешението дружеството ще вложи в геолого-проучвателните дейности над 992 хил. лв.

„Горубсо-Мадан“ АД получава тригодишно разрешение за проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Ардино-Шадийца“. Тя се намира в землището на общините Мадан и Неделино, област Смолян и община Ардино, област Кърджали.

Заявеният размер на площта е 55,8 кв. км. Инвестиционният план на дружеството възлиза на 752 хил. лв., в това число влизат и средства за рекултивация на местността.

Собственик на Горубсо-Мадан АД е Интертръст Холдинг, което има мажоритарен дял в публичното Оловно цинков комплекс АД.

„Минна компания - Петров“ АД ще може да проучи наличието на строителни материали в площта „Каваклийска река“, разположена в землището на с. Синапово, област Хасково. Нейният размер е 0,41
кв. км. Срокът на разрешението е 6 месеца.

Минималният очакван размер на инвестициите е 20 хил. лв., като за мероприятия по опазване на околната среда са предвидени 2000 лева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар