понеделник, 30 ноември 2009 г.

Модерен завод за обработка на скални материали ще строят в Рудозем

Изграждане на най-модерния завод в България за обработка на скални материали планират от "Рудметал" АД. Оборудването е на стойност 2.2 млн. лв. и вече е доставено. За догодина са предвидени строителството на сградата и монтаж на техниката. В новия завод ще бъдат разкрити около 50 работни места. Това съобщи шефът на дружеството Митко Младенов във връзка с възобновяването на работата в рудник "Димов дол". Официалният старт бе даден от строителния министър Росен Плевнелиев на тържество в Рудозем.

Учреденото през 1999 г. акционерно дружество "Рудметал" купува рудника през 2001 г. и през следващата година получава концесия за подземен добив на полиметална руда от него. На три пъти печели приза за най-добра фирма в подземния рудодобив в България - през 2002, 2003 и 2006 г. През 2007 г. "Рудметал" получава концесия за добив на скално-облицовъчни материали от находище "Дълга усойка".

Заради срива на цените на металите на Лондонската борса на 17 ноември 2008 г. рудодобивът бе прекратен, а рудникът - приведен в режим на консервация. Около 200 работници и служители бяха пуснати в платен и неплатен отпуск първоначално до края на 2008 г., а след това до 30 март т.г. На 1 април бяха освободени 200 работници и служители. За периода, в който рудникът не работи - до края на септември т.г., в консервацията му са инвестирани близо 1 млн. лв., обявиха от компанията по време на тържеството. С повишаването и стабилизирането на цените на металите на 1 октомври т.г. работата в рудника бе възобновена. Разкрити са отново 200 работни места, като са запазени и заетите с консервацията 70 работници. До момента реално са назначени 140 души, уточни Младенов. Ще бъде назначена още една миньорска бригада от 30 души. През пролетта, когато новите работници придобият право на платен отпуск, ще постъпят на работа последните 30 души. През октомври т.г. едновременно с ремонтно-възстановителните работи са добити и 4500 тона полиметална руда. Рудникът има запаси за работа за около 10 години.

Сега един от проектите на дружеството е да разработи кариера за открит добив на мраморна брекча. Част от оборудването е поръчана вече в Италия и е на стойност 168 хил. лв. Подготвителните работи се очаква да започнат напролет. За тази дейност се планира да бъдат разкрити около 15 работни места.

Дружеството разработва и пилотен проект за информационно-консултативен център за възобновяеми енергии в Родопите. Идеята е осъществена съвместно със специалисти от Германия и в момента от "Рудметал" търсят финансиране по някоя от програмите на ЕС. По този проект се предвижда разкриването на около 150 работни места. От дружеството планират да строят и малки водноелектрически централи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар