понеделник, 28 декември 2009 г.

Земните полета 2

Скоростта на преместване на северния магнитен полюс на Земята достигна рекордна величина за цялото време на наблюдения според геолозите от Парижкия институт по физика на Земята, начело с Арно Шулиа (Membrana).

Сегашната скорост на придвижване на полюса достигна впечатляващите 64 километра в година. Северният магнитен полюс - мястото, към което сочат стрелките на всички компаси в целия свят, се намира на територията на Канада близо до остров Елсмир.

Първото определяне на точката на магнитния полюс става през 1831 година. През 1904 за пръв път е фикисрано движението й в северозападна посока с около 15 км в година. През 1989 скоростта се увеличава, а от 2007 скоростта вече е 55-60 километра за година.

Според геолозите магнитните явления на Земята се дължат на желязното й ядро с твърда сърцевина и разтопен външен слой. Заедно тези части представляват своеобразно "динамо". Промени във въртенето на разтопената съсътавяща е вероятната причина за измененията на магнитното поле.

Ядрото е недостъпно за преки наблюдения, то може да се наблюдава само косвено и неговото магнитно поле не се картографира директно. Разчита се на измененията на повърхността на планетата и в космоса около нея.

Новите дани, събрани от френските геолози показват, че неотдавно близо до повърхността на ядрото се е появила област с бързо променяющо се магнитно поле, образувана, вероятно от аномално движещ се поток течна съставяща на ядрото. Именно тази област отвежда северния магнитен полюс извън Канада.

Арно не може с увереност да потвърди, че северният магнитен полюс ще пресече границата. "Много е трудно да се правят каквито и да било прогнози" — казва Шулиа. Никой не е способен да предскаже поведението на ядрото. Возможно е необичайно завихряне на течните недра на планетата да се случи на друго място, увличайки със себе си и магнитния полюс.

Отдавна се говори, че магнитните полюси могат и да си сменят местата, както не веднъж се е случвало в историята на планетата. Такова изменение може да доведе до сериони последствия, например да повлияе на появата на дупки в защитната обвивка на Земята.

Именно смяна на полюсите е начало на природна катастрофа в нашумелия филм «2012» на режисьора Роналд Емерих по мотиви от пророчествата на маите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар