петък, 25 декември 2009 г.

Земните полета

Представен е нов метод за измерване на магнитното поле на Земята в мащаби 10-100 км. Именно този мащаб е най-сложен, единствен способ за измерване на магнитното поле с такова разрешение са самолети с чувствителна апаратура на борда. Магнитното поле в тези мащаби дава важна информация за залежи на полезни изкопаеми, за динамиката на мантията и йонните токове в океана.

Изцяло нов начин за измерване на магнитното поле на Земята очертават James Higbie от Bucknell университет в Пенсилвания и няколко негови приятели. Тяхната идея е да се използва естествения слой на натриеви атоми в мезосферата - от 50 до 80 км над повърхността на Земята. При облъчване с поляризиран лазерен лъч на малък участък от атмосферата перпендикулярно на земното магнитно поле се наблюдава светене в резултат на резонанс с промяна на флуоресценцията на натриевите атоми, което лесно може да се регистрира със специална камера от Земята. Спектралният анализ на излъчването показват разликите в силата на магнитното поле в изследвания регион.

Предстои тестване на идеята със създаваната от авторите собствена лазерна установка с мощност 20 вата и измервания по цялата планета, за което съществува инфраструктура. Много телескопи с адаптивна оптика вече използват лазери, за да накарат натриевите атоми в мезосферата да флуоресцират при корекциите в обхвата на адаптивната оптика. Данните ще осигурят нов начин за изучаване на структурата на Земята и в мащаба, който е бил до голяма степен игнориран до сега.

Няма коментари:

Публикуване на коментар