понеделник, 7 декември 2009 г.

Международната конференция по климатичните промени в Копенхаген

Започна Международната конференция по климатичните промени в Копенхаген, на която се предвиждаше подписване на документ - приемник на Киотския протокол.

Срокът на действие на Киотския протокол за защита на климата изтича през 2012 година и в столицата на Дания трябваше да се договорят съкращения на изхвърляния в атмосферата въглероден диоксид, за да не се допусне повишение на температурата над 2 градуса.

В подготвителните срещи стана ясно, че някои от най-големите "замърсители" на атмосферата не са готови да поемат международни ангажименти. Китай, Индия, Бразилия и ЮАР не считат, че всички страни до 2050 година непременно трябва двойно да намалят изхвърлянето на въглероден диоксид. По-осъществимо е премането от конференцията на политическа декларация за скорошно решаване на въпроса в сферата на международното право.

Някои предварително набелязани цели са: до 2020 година съкращаване на въглеродните емисии в промишлено развитите страни с 25-40%, а в развиващите се - с 15-30%; финансова помощ от развитите страни за развиващите се при внедрявянето на съвременни "зелени" технологии и при решаването на проблемите, предизвикани от глобалното затопляне; създаване на международен правен механизъм за проверки по изпълнението на поетите от страните задължения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар