сряда, 23 декември 2009 г.

Златните запаси на Земята според WGC


Агенция Синхуа предаде, че Представител на Международния съвета по златото /World Gold Council/ на 16 декември в Шанхай е обявил важни промени на световния пазар на злато, настъпили вследствие на международната финансова криза, за които свидетелства забележимото съкращаване на търсенето на златни ювелирни изделия и стремителният ръст на инвестициите в злато.

По данни на Международния съвет по златото общият обем добито злато на Земята достига 163 000 тона, от които 83 600 тона са за ювелирни изделия, 27 300 тона са във вид на частни инвестиции, 28 700 тона - златни запаси на държавите, 19 700 тона намират приложение в промишлеността или за други цели, съдбата на още няколко хиляди тона злато остава неизвестна. Извън това количество на дъното на моретата и океаните се намират около 26 000 тона.

По статистика на WGC в края на септември 2009 година делът на златните ювелирни изделия на световния пазар на злато е намалял от 64% на 49%, при това делът на инвестиците в злато се е повишил от 26% на 42%, а делът на златото за промишлеността се е понижил от 13% на 10%.

Няма коментари:

Публикуване на коментар