вторник, 4 май 2010 г.

Специално за Яна

По молба на Яна от Школата по геология и минералогия "Земята - позната и непозната" представяме илюстрациите от лекцията на Чавдар Начев "ТЕКТОНСКИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА. ГЕОТЕКТОНСКИ ХИПОТЕЗИ"

ГЕОТЕКТОНСКИ ХИПОТЕЗИ

Бух и Хумболд
Първата половина на ХІХ в.
Кратери на издигане
Първата половина на ХІХ в.
Огнено течната вътрешност (плутоническа част) на Земята предизвиква предимно вертикални движения

Дьо Бомон, Е. Зюс - "Ликът на Земята"
Втората половина на ХІХ в.
Контракционна хипотеза
Постепенно изстиващата Земя се свива (равномерно свиване) – предимно хоризонтални движения

Дейтън
Втората половина на ХІХ в.
Хипотеза на изостазията
Участъци подложени на интензивно изветряне стават по-леки и се издигат предизвиква предимно вертикални движения

Хъл, Дена, Е. Зюс, Бертран
Края ХІХ в.
Теория за геосинклиналите
Област от земната кора, характеризираща се с повишена подвижност, голяма амплитуда на колебателните движения, дебелина на седиментите, интензивен вулканизъм и гънкообразуване.

А. Вегенер - "Произход на континетите и океаните" (1915 г.)
Началото на ХХ в.
Дрейф на континетите


Няма коментари:

Публикуване на коментар