вторник, 4 май 2010 г.

Mиннaта камара: Незаконният добив на скални материали достига 90%

Автор: Строителство.инфо

Фотограф: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Незаконният добив на скалнооблицовачни материали достига до 90% в някои части на страната, съобщиха от Българската минно-геоложка камара (БМГК).

Най-засегнати са районите около Йвайловград, София и Гоце Делчев, а в най-големи количества незаконно се добива гнайс и шисти, пясък и чакъл.

В края на миналата седмица браншовата камара се е срещнала с представители на министерствата, които отговарят за добива на полезни изкопаеми - икономическото, регионалното и екоминистерството. Също така са присъствали представители на Икономическа полиция, която най-вероятно също ще се включи в проверки на дружествата, обясниха от камарата.

"Незаконният добив на строителни и скалнооблицовъчни материали в никакъв случай не е 90%, а се движи в границите на 10-15 на сто", обясниха от екоминистерството.
Ведомството е единственото, което разполага с регионални звена по места и може да извършва реални проверки на обектите. Оттам обясняват, че в много случаи добив по закон е считан за незаконен, което не е правилно.

"Има три вида разрешителни, които доскоро даваха възможност да се добиват инертни материали безнаказано - разрешение за почистване на речните корита, за почистване на горите и по Закона за местните данъци и такси", обясниха от МОСВ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар