сряда, 20 януари 2010 г.

Инвестират 520 000 лв. в търсене на подземни богатства

Близо 520 000 лв. ще бъдат вложени през следващите три години в търсене и проучване на подземни богатства от две находища в страната, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Енерджи маркет" АД получава разрешение да проучи възможностите за добив на твърди горива от площ "Свогенски антрацитен басейн".

Минималната инвестиционна програма на дружеството е 379 500 лв. Те ще бъдат вложени в сондажи, вземане на проби, лабораторни анализи, оценяване на запасите от въглища и др.

"Енемона" АД ще търси неметални полезни изкопаеми от "Кюстендилско краище", община Трекляно. Площта е 49.98 кв. км. Предвидените инвестиции в изследователски дейности са около 140 000 лв. От тях 127 850 лв. са за търсене на суровини, а 12 800 лв. - за опазване на околната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар