четвъртък, 7 януари 2010 г.

МС разреши проучване на залежи от нефт и газ в Провадия

Правителството даде разрешение на три дружества - „Овергаз Инк." АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид" и „Джей Кей Екс България Лимитид", да проучат запасите на нефт и природен газ в блок „Провадия", разположен на територията на Североизточна България.

Правителството даде разрешение на три дружества - „Овергаз Инк." АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид" и „Джей Кей Екс България Лимитид", да проучат запасите на нефт и природен газ в блок „Провадия", разположен на територията на Североизточна България, съобщи правителствената информационна службас.

Теренът е с размер 1787 кв. км. Стойността на проучвателните работи в рамките на 3-годишното разрешение се очаква да надхвърли 14.5 млн. евро.

Дяловото участие на дружестата в проекта е: „Овергаз Инк." - 64%, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид" - 18% и „Джей Кей Екс България Лимитид" - 18 на сто.

Министерският съвет разреши в рамките на година и половина „Булгнайс" ООД да проучи залежите на скално-облицовъчни материали в два терена на територията на област Хасково. Площта „Караджейка" е разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, и е с размер 0.75 кв.км. Планираната инвестиция възлиза на 12 400 лв. Стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 2000 лв.

Другата площ - „Боруна", е в землището на с. Покрован, община Ивайловград. За заявения размер от 0.36 кв. км ще бъдат инвестирани около 22 000 лв., в това число средства за мероприятия по опазване на околната среда.

Общественият ефект от предоставянето на разрешение за проучване на подземни богатства се изразява в привличане на инвестиции в проучването на подземните богатства, създаване на нови работни места и увеличаване на суровинния потенциал на страната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар