петък, 15 януари 2010 г.

Хаити - серия земетрeсения в близките десетилетия

Земетресението в Хаити е шок за жителите на Карибите, въпреки че учените отрано предупреждаваха за такава опасност. Някои от тях допускат, че то може да предизвика цяла серия нови земетресения в района.

На геоложка конференция в Доминиканската република още през март 2008 година американски геолози са предупредили ръководството на Хаити за мощно земетресение, за което свидетелствала нарастващата деформация на земната кора.

След два месеца в поредица срещи с местната власт сеизмолози от Университета Пердю и Техаския университет са заявили, че наблюдаваните движения на земната кора могат да доведат до землетресение с магнитуд до 7,2.

В изследване публиковано през 2008 година хаитянските учени са използвали GPS данни за прогнозиране на възможното крупно земетресение на острова. То показава, че две литосферни плочи: Карибската и Северо-Американската се приплъзват една спрямо друга със скорост около 8 мм в година.

Оказа се, че огнището на земетресението е залягало само на 10 километра дълбочина на югозапад от острова. Карибската тектонска структура се е приплъзнала странично покрай Североамериканската плоча точно под Порт-о-Пренс - придвижването е станало направо през града.

"Прогнозирането на земетресения е тежко" - казва Ross Stein, геофизик от Геоложката служба на САЩ -"Но ние постигнахме някои успехи при предсказване на следващото място, където може да се случи голямо земетресение".

За последното десетилетие сеизмолозите успяваха много по-точно да измерят минималните движения на тектонските плочи с помощта на наземни станции, които се свързват със спътници, аналогично на GPS-навигацията при автомобилите. Въз основа на тези данни за конкретен регион се правят изводи колко бързо плочите се приплъзват по линиите на разломите и къде може да има земетресения.

Но много често предупрежденията на учените остават без внимание. Времевият отрязък, указаван в прогнозите често обхваща десетки години. "Когато се говори с такива времеви мащаби, в сравнение с ежедневния живот хората не възприемат заплахата и не считат, че нещо трябва да се направи още сега"- споделя David Manaker, геолог от нефтения гигант BP PLC.

Няма коментари:

Публикуване на коментар