вторник, 26 януари 2010 г.

Тибетското плато - рожба на един титаничен сблъсък


Тибетското плато е огромно планинско възвишение, простиращо се на 1500 км и издигащо се на 5000 м надморска височина. То включва почти цялата световна територия на 4000 м. Южният му ръб, веригата Хималаи-Каракорум, не просто включва Еверест и още 13 осемхилядници, но и стотици други върхове, високи над 7000 м.

Тибетското плато е не само най-голямата и най-високата местност в света към момента. Вероятно то е най-голямата и най-високата местност в геоложката история въобще. Това е така, защото събитията, формирали платото, са уникални - става въпрос за оптимален сблъсък между две континентални плочи.

Преди близо 100 млн. години Индия се отделила от Африка и суперконтинентът Гондвана започнал да се разпада. От там индийската плоча започнала да се движи на север към азиатската със скорост от около 150 мм годишно - по-бързо от която и да е плоча, движеща се днес.

Преди 55 млн. години Индия започнала да се врязва челно в Азия. Когато двата континента се срещнали обаче, нито един не можел да се приплъзне под другия. Там континенталните скали са прекалено леки. Вместо това, те се издигнали. Кората под Тибетското плато е най-дебелата на Земята - средно 70 км, но на места достига и 100 км.

Източник:
geology.about.com
actualno.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар