четвъртък, 1 юли 2010 г.

Откриха механизъм за синтезиране на органични молекули на Титан

Данните показват, че е възможно да има азотосъдържащи органични молекули на луната на Сатурн

Учени експериментално доказаха, че атмосферен азот може да се свърже с биологични макромолекули. Данните показват, че е възможно да има азотосъдържащи органични молекули на луната на Сатурн - Титан. Пълните резултати от иследването бяха представени на научната конференция Astrobiology Science Conference, съобщават от Аризонския университет.

Учените са успели да получат азотосъдържащи органични молекули от азот и метан, смес близка по параметри на атмосферата на Титан, чрез облъчване с ултравиолетови лъчи. По този начин, лабораторната постановка е симулирала процесите, протичащи на Титан при навлизане в атмосферата на слънчево излъчване. По-голямата част от газа е преминал в твърди съединения, въпреки че съществуващите модели предполагат преминаването на азота в газови съединения с последващ продължителен процес за преминаване в твърдо състояние.
Азотът е част от ДНК и РНК, така че симулацията на механизма на раждане на съдържащите го органични молекули може да предостави информация за произхода на живота на Земята.

Най-големият спътник на Сатурн Титан представлява особен интерес за учените, заради богатата на азот атмосфера и химическите условия, напомняши на тези при младата Земя. Титан е покрит от оранжева мъгла, а цветът й се дължи на наличието в атмосферата на органични молекули, които могат да се утаяват на повърхността. Слънчевата радиация, топлинната и други въздейсвия създадат условия, при които от органичните молекули може да се зароди живот. Наличието на азот в тези молекули обаче все още не е потвърдено. Това могат да установят бъдещите космически мисии до спътника на Сатурн.

Няма коментари:

Публикуване на коментар