петък, 2 юли 2010 г.

Същата експедиция

Снимки: Петко Петров


July Morning

There I was on a july morning
Looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

At the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
And a road of my own
With the day came the resolution
Ill be looking for you
La la la la

I was looking for love
In the strangest places
Wasnt a stone
That I left unturned
Must have tried more
Than a thousand faces
But not one was aware
Of the fire that burned

In my heart, in my mind, in my soul
La la la la

There I was on a july morning
I was looking for love
With the strength
Of a new day dawning
And the beautiful sun

And at the sound
Of the first bird singing
I was leaving for home
With the storm
And the night behind me
Yeah, and a road of my own

Uriah Heep


Юлско утро

Нейде там, в тиха юлска утрин,
търсех любов.
Упоритото жарко слънце
възвести месец нов.

Зазвуча глас на пойна птица
и поех към дома.
Бурна нощ беше зад гърба ми.
Трябваше да вървя.

През деня стана все по-ясно:
всъщност търсил съм теб.
Ля ля ля-аа, ляля ля-аа....ля-ля-ляя...

Любовта се спотайва дълго
и под камъка спи.
И до днес не усети никой
що за огън гори

във сърцето ми,
вътре в мойте мисли, в мойта душа...
Ля ля ля-аа, ляля ля-аа....ля-ля-ляя...

Нейде там, в тиха юлска утрин,
търсех любов.
Упоритото жарко слънце
възвести месец нов.

Зазвуча глас на пойна птица
и поех към дома.
Бурна нощ беше зад гърба ми.
Трябваше да вървя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар