четвъртък, 18 февруари 2010 г.

В древен метеорит откриха хиляди органични съединения

В състава на Мърчисънския каменен метеорит, паднал на Земята през 1969 година, са намерени около 14000 органични съединения. Статията е публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко изложение дава порталът BBC News.

Изследванията на Мърчисънския метеорит, наречен така по името на австралийско градче, близо до което е паднал, са започнали от момента на падане. Но досега учените са търсели в състава му само интересуващите ги съединения. Авторите на новата работа са извършили задълбочено проучване, позволяващо изявяване на огромен брой вещества. Основният им метод е бил мас-спектрометрия.

Сред идентифицираните органични вещества са открити 70 аминокиселини - молекули, части от които влизат в състава на земните белтъци. Изследователите не изключват, че в бъдеще в състава на Мърчисън ще бъдат намерени сотици пъти повече химични компоненти. Откриването на всички с това изследване не са били възможни, поради ограниченията на метода.

По оценка на специалистите, възрастта на Мърчисънския метеорит е приблизително 4,65 милиарда години. Смята се, че Слънцето се е сформирало 150 милиона години по-късно. Учените предполагат, че Мърчисън е прелетял през формиращата се Слънчева система и е "събрал" в себе си съдържащите се в нея вещества.

Анализът на химичния състав на Мърчисънския метеорит дава значими доказателства за теорията на панспермията. Тази теория предполага, че важни за възникването на живота молекули са били донесени на Земята от космоса. Към тези молекули се отнасят, например, нуклеиновите киселини. Елементарните съставни части на нуклеиновите киселини бяха намерени в Мърчисън преди няколко години. През 2008 година учените показаха, че тези съединения имат извънеземън произход.

Няма коментари:

Публикуване на коментар