понеделник, 9 август 2010 г.

Животът се е зародил благодарение на слюдата?


Възможно е да имаме вече отговор на извечния вопрос: къде на Земята се е зародил първият живот.

Хелен Хансма (Helen Hansma) от Калифорнийския университет обяви, че ще отговори на този въпрос на 7 септември 2010 година в поредния брой на "Journal of Theoretical Biology". Според нейната хипотеза животът е възникнал между слойчетата слюда, които представляват своеобразна "книга" с празнини между "страниците". Именно в тези структурни гнезда, защитени от външни въздействия, са могли да се появят първте живи клетки.

Късчетата слюда, намиращи се в скалите, позволяват на простите съединения в безопасни условия да се смесват и да се обединяват в големи органични молекули.

Доколкото повърхността на слюдата предоставя много комфортни условия за живите клетки и за всички основни класове големи биологични молекули (включително белтъчини, нуклеинови киселини, въглеводороди и мазнини), тази хипотеза се съгласува и с другите известни теории, които предполагат, че животът е възникнал от РНК, мехурчета от мазнини и примитивен обмен на веществата.

Като косвено доказателство за "слюдената" хипотеза служи и високата концентрация на калий в слюдата, което обяснява голямото количество калий в клетките.

Защо слюдата? Защото болшинството други минерали периодично стават или твърде влажни или прекалено сухи, а също така си променят обема. Слюдата поддържа сравнително постоянни условия, и при това нейните празнини образуват нещто като шаблон за оформяне на живи клетки.

Хелен Хансма подчетава, че скали с възраст над 4 милиарда години съдържат слюди, а магнезиевата слюда (флогопит) е намерена в районите, където са намерени следи от най-ранните форми на живот, съществувавли преди около 3,8 милиарда години.

Хансма е извършила своите изследвания с помощта на атомно-силов микроскоп (AFM) в лабораторията на своя съпруг, който проучвал ДНК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар