четвъртък, 22 октомври 2009 г.

В Арктика са съсредоточени около 22% от неоткритите световни ресурси на нефт и газ

Според оценка на американските геоложки служби в Арктика са съсредоточени около 22% от неоткритите световни ресурси на нефт и газ.
Предполагаемият обем на арктическите запаси на енергийни ресурси е "добрата новина". Американските специалисти виждат и поне четири "лоши" новини: арктическата ресурсна база е основно от природен газа и течности, включващи природен газ, транспортът на които е доста по-скъп на далечни разстояния в сравнение с нефта; усвояването на нефтените и газови ресурси на Арктика ще е съществено оскъпено, ще продължи по-дълго и ще е рисково в сравнение с други региони; още усложнения и забавяне могат да предизвикат неурегулираните претенции относно суверенитета в Арктика, особено при наличие на противоположно претендиране; доста скъпа ще бъде и защитата на околната среда в Арктика.

Авторите на изследването отбелязват, че расте перспективността на добива на газ от шисти във вече известните нефтоносни провинции. По някои оценки този ресурс може да даде от 140 трилина до 450 трилина кубически метра газ. Това може съществено да забави усвояването на арктическите ресурси, но забавянето вероятно няма да касае руските находища в Западен Сибир и източната част на Баренцово море.

Според доклада от изучените запаси на Арктика са известни 61 големи находища на нефт и газ със запаси повече от 500 млн барела в нефтен еквивалент. 43 от тях се намират в Русия, 6 - в Аляска, 11 - в Канада и 1- в Норвегия. В 15 от големите находища, включително всички канадски, добивът не е започнал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар