понеделник, 26 октомври 2009 г.

Към общия устройствен план на София е разработена стратегия и пространствен модел за използване на хидротермалните находища


Защо е уникална територията на София
София има необикновена възможност и перспектива да добива и използва термоминерални води. Това се отнася практически в целия обхват на територията - на повечето жилищни райони и градски паркове, на някои зони от склоновете на Витоша, Плана, Лозенска планина, обширни междуселищни пространства в северните и североизточните околности на града, както и на някои терени около входно-изходни и околни пътни артерии. Всички може би знаят за минералните богатства на българската столица, но едва ли очакваме, че от всички 42 термоминерални находища, които принадлежат към осем типа хидротермални зони, включващи извори, сондажи и каптажи, в момента се използват едва 40%. За сравнение Будапеща има само един тип минерални води и те са известни и рекламирани по цял свят. Под Париж също има горещи води, но те са солени и се използват основно за геотермално отопление.
В количествено, качествено и екологично отношение хидротермалните ресурси на София също силно превъзхождат ресурсите, използващи се сега от водещи фирми в Европейската водоналивна промишленост. В четири от хидротермалните зони на територията на Столичната община минералните води имат прекъснато разпространение. В другите четири разпространението е практически непрекъснато (повсеместно). В три от зоните минералните води имат ниско съдържание на разтворени вещества и превъзходни питейни характеристики. В останалите пет минерализацията е повишена, а химичния състав - колоритен. В една от зоните минералните води имат генетично и веществено сходство с прочутите и екзотични содо-глауберови минерални води в Судетската област на Чехия (Карлови Вари). Според дълбочината на залягане и циркулация, температурите на водите се изменят от 30 до 80, възможно 90 оС. На територията на София е възможно да се добиват средно около 400 литра в секунда разнородни по състав и свойства минерални води и около 40 мегавата геотермална енергия. Действащите естествени и сондажни минерални водоизточници в 10-12 хидрогеотермални находища извличат едва 110-120 литра в секунда минерални води, от които непостоянно и твърде непълноценно се използват не повече от 35-40 литра в секунда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар