вторник, 13 октомври 2009 г.

Maotherium asiaticus: бозайник от преди 123 милиона години е открит в Китай

Международна група палеонтолози откри останки от бозайник, живял преди 123 милиона години на территорията на провинция Ляонин в североизточен Китай. Изучаването на този измрял вид (Maotherium asiaticus) ще помогне да се разбере формирането на един от най-важните органи на бозайниците - вътрешното ухо, а също влиянието на околната среда върху морфологията на организма.

Намереното животно е живяло на повърхността на почвата и имало зъби със симетрично разположени издатини, хранело се с насекоми и червеи. Тялото му било дълго само 15 см и тежало 70–80 г.

Скелетът на Maotherium asiaticus е запазил много добре триизмерната си структура, поради което палеонтолозите са установили как неговото средно ухо се е крепяло към челюстта.

Именно на развитието на остър слух бозайниците дължат своите преимущества. "Ухото на бозайниците е един от най-необичайните и интересни за науката органи. Слухът на бозайниците е значително по-чувствителен, отколкото слуха на другите гръбначни. Освен това в живота им това е ключовото чувство. Разбирането на еволюцията на ухото на бозайниците е важно за разбиране на пътищата за тяхната адаптация към околната среда и в крайна сметка - за разбирането на еволюционната им успешност" – обяснява доктор Чже Сило, един от авторите на статия в Science, посветенна на тази находка.

Благодарение на сложния строеж на вътрешното ухо, бозайниците (включително и хората) притежават по-чувствителен слух, способни са да различават много по-широк кръг звуци от другите живи организми. Слухът е бил решаващ в редицата от адаптационни изменения: той позволил на млекопитаещите да остават активни в нощната тъмнина и да оживеят в епохата на царстване на динозаврите, в мезозойската ера.

Еволюция на средното ухо при бозайниците. Долу - Maotherium: костиците на ухото са съединени с долната челюст. Посредата и горе- съременно торбесто: костиците на ухото на опосума са отделени от долната челюст

Този чувствителен слух се дължи на забележителния строеж на средното ухо: три малки костици – чукче (malleus), наковалня(incus) и стреме (stapes) – в комбинация с костно колелце (където е разположена барабанната ципа).

Костите на средното ухо на бозайниците са еволюирали от костите на челюстите на техните предци - рептилиите. Палеонтолозите от дълго време се опитват да разберат пътя на еволюцията, по който костите "прекурсори" се отделят от челюстта и преминават в средното ухо на съвременните млекопитаещи.

По данни от изследванията на намереното изкопаемо животно (Maotherium), неговото средно ухо частично е сходно с този орган при съвременните бозайници, но се различава по наличието на необичайна връзка с долната челюст, което в съвременните възрастни животни вече не се наблюдава. Но такава връзка (така наречения закостенял хрущял на Мекел) се наблюдава при ембрионите на бозайниците и техните предшественици.Съвременните генетични изследвания показват, че хрущялът на Мекел може да се появява и в съвременни бозайници при мутации. Морфологията на костите на ухото на Maotherium съвпада с морфологията на обикновената мишка, но с мутантни гени. Учените предполагат, че изменението на структурата на средното ухо е резултат от удачна мутация на млекопитаещите през мезозойската ера.

Изследванията на намерения скелет ще продължат. Те дават надежда за разкриване на механизма на еволюцията на бозайниците от еднопроходни (като птицечовките от Австралия и Новоа Гвинея, които още снасят яйца) към торбестите и плацентните. Вероятно Maotherium asiaticus стои на стъпало, по-близко до плацентните.

Няма коментари:

Публикуване на коментар