четвъртък, 8 октомври 2009 г.

Правителсвото откри процедура за търсене на нефт и газ в Черно море


Правителството откри процедура за търсене на нефт и газ в Блок 1-14 Силистар, съобщи пресцентъра на МС. Той е разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море. Площта му е 6935,57 кв. км. Срокът на разрешението за търсене и проучване ще е 5 г.

Конкурсът ще се проведе на 150-ия ден от датата на обнародване на решението в Официалния вестник на Европейския съюз.

За 3 години „Каракал Кеймбридж България” ЕАД ще може да търси и проучи възможностите за добив на метални полезни изкопаеми от площ „Иглика”. Тя е на територията на общините Елхово и Болярово, Ямболска област. Размерът й е 100 кв. км. Дружеството ще инвестира в изследователската дейност над 408 хил. долара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар