петък, 16 октомври 2009 г.

Запасите на фосфати се изчерпват

Към ограничените природни ресурси се отнасят не само нефтът и газът, но и такъв жизнено важен елемент като фосфорът. Специалисти от Стокхолмския институт по околната среда (Stockholm Environment Institute) алармират за състоянието на световните запаси от фосфор, анализират последствията от бъдещ дефицит и предлагат свои решения на проблема.

Дефицитът на енергоносители отдавна се обсъжда, но недостигът на други суровини не привлча нужното внимание. Много от тях са незаменими в производството на продукти и вероятно ще бъдат изчерпани по-скоро от нефта или газа. Впечатлващ пример за такава суровина е фосфорът. При това енергоносители могат да бъдат слънцето, вятърът, морският прибой и др., а фосфорът е незаменим елемент на храненето и за животните, и за растенията. Той присъства в живите клетки във вид на ортофосфорна и пирофосфорна киселина и техни производни.

Без фосфор е немислимо производството на минерални торове. Бедата е в това, че запасите на фосфатни руди - преди всичко апатит и фосфорити - са доста ограничени. "По дани на Службата по геологии, геодезии и картография на САЩ 90% от всички световни запаси на фосфор са съсредоточени в пет страни - обяснява географът Ян Колдуел (Ian Caldwell), сътрудник на Стокхолмския институт по околна среда в Швеция. - Най-големи находища имат Мароко и Китай, по-незначителни - САЩ, Йордания и ЮАР. Когата суровина, играеща ключова роля в световното селско стопатство, се добива в толкова малко страни, това може да се превърне в огромен проблем".

Световните запаси на фосфор са около 15 млрд т, но нуждата от фосфор стремително расте от година на година. През 2008 нарастването е 7%, преди всичко от увеличения обем на производство на минерални торове в Китай.
Биологът Арно Роузмарин (Arno Rosemarin) заключава, че при сегашните темпове на разработка на находищата запасите от фосфор стигат за 75-100 лет и то само при условие, че ще бъдат усвоявани нови, но икономически по-неизгоднинаходища. Даже в такъв случай още след 20 години ще се достигне максималното ниво на добив. След това търсенето ще превиши добива, дефицитът на фосфор ще се усеща все по-остро и цените бързо ще се покачат.

Тази ситуация ще засегне болезнено бедните страни, считает Ян Колдуел. Не само минералните торове, но и хранителните продукт могат да станат просто недостъпни за болшинството местно население. Колкото повече съвременните аграрни технологии изместват патриархалните селскостопански методи в развиващите се стране и страните с преходна икономика, толкова по-бързо там расте търсенето на фосфорни торове.

Трябва да се подготвим за бъдещия дефицит на тази суровина, иначе взривът в цените на храните е неизбежен, предричат учените. И предлагат начин за решаване на проблема: рециклинг, утилизация на отпадъците от жизнените дейности и извличане от тях на фосфор за вторично използване. Приемането на план за компенсиране на отказа от добив на фосфати в Европейския съюз може да доведе до две трети или даже три четвърти покриване на потребностите на европейските страни с оборска тор от животновъдството. Пример в тази сфера е Китай, където повече от четири хиляди фабрики произвеждат органични торове с екскременти от домашни птици, крави, свине. Едновременно се преработват и отпадъци от растениевъдството.

Още един перспективен източник на вторичен фосфор са битовите хранителни отпадъци. Всеки потребител ежегодно изхвърля няколко десетки килограма зеленчуци и плодове, които могат да послужат отлично за компост и да се превърнатя в богати на фосфор торове. Забележително е, че Европейският съюз вече е готов да финансирова изследователски проект по разработка на концепция за икономично използване на фосфора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар