събота, 11 септември 2010 г.

МИЕТ ще управлява всички подземни богатства


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще е единният орган за управление на подземните богатства, приеха на първо четене депутатите. Промяната е в Закона за подземните богатства.

Досега три ведомства се занимаваха с полезните изкопаеми - екоминистерството, министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и МИЕТ. МРРБ издава основно разрешителните за добив на строителни материали. С промените икономическото ведомство ще изготвя национална политика и стратегия въз основа на стратегията, приета от Министерския съвет, информира Lev.bg. Така ще бъде изготвен проект на нов закон за подземните богатства, в който ще бъдат уредени по нов начин обществените отношения в тази сфера. Депутатите приеха и промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на първо четене. Те са внесени от МС и в тях се предвижда по-добър контрол върху използването на вещества, нарушаващи озоновия слой. Актуализират се и санкциите, предвидени в Закона, информира БТА.

Няма коментари:

Публикуване на коментар