вторник, 12 октомври 2010 г.

Процеси в земното ядро


Земното ядро е по-динамично, отколкото се предполагаше доскоро, според геофизика от Университета в Лион Тиери Албусиер (Thierry Alboussière), водещ автор на статия в списание Nature.

Вътрешното ядро е твърдо "кълбо" с диаметър 1200 километра, формирано преди стотици милиони години, когато разтопената вътрешност на Земята е започнала да изстива и тежките елементи — да се утаяват. Оттогава то бавно расте. Тази хипотеза не обяснява защо сеизмичните вълни при земетресения се придвижват по-бързо в източната, отколкото в западната страна на вътрешното ядро.

Неотдавна това явление беше разгадано: ядрото е по-динамично, отколкото предполагаха учените преди. Ръководителят на новото изследване Тиери Албусиер предположил, че вътрешното ядро затвърдява на запад и се стопява на изток, че източната част постепено се разпада, а в западната част се утаява повече желязо. Втвърденото железо в ядрото пеминава на изток със скорост около сантиметър и половина за година, а за приблизително 100 милиона години вътрешното ядро завършва пълен цикъл.

Моделът обяснява защо съществува голям течен слой между вътрешната и външната част на ядрото. Ако този слой е течен, а не просто разтопен, той ще бъде по-тежък от останалото външно ядро. И ако вътрешното ядро кристализира в западната си част и се разтопява в източната, то това ще повлияе и на разпространението на сеизмичните вълни.

"Ако този модел е верен - казва Албусиер - то вътрешното ядро все още расте, то поглъща желязо по-бързо, отколкото то повторно се разтопява. И доколкото движението на вътрешните части влияят на външните, което поражда магнитното поле, сега учените трябва да преразгледат и земния магнетизъм."

Изследователи от Дания и Германия откриха, че движението на течните части на земното ядро може да се изменя с необичайно висока скорост, оказвайки влияние на магнитното поле на Земята.

Анализирайки даните, получени от датския спътник Orsted за последнише девет години, д-р Нилс Олсен (Nils Olsen) от Датския технически университет и неговите германски колеги откриха бързи, почти мигновени изменения на магнитното поле на Земята. Според изследователите измененията на магнитното поле са предизвикани от също такива бързи изменения в движението на веществата в земното ядро.
Карта на геомагнитното напрежение на полето на повърхността на Земята, получени от модела, създаден по данни от сателита Оерстед

Подготовя се съвместен европейски проект Swarm, за извеждане на орбита едновременно на три спътника, които ще позволят още по-точни измервания на магнитного поле на Земята.

Няма коментари:

Публикуване на коментар