събота, 30 октомври 2010 г.

Най-старите скали на Земята

Десислава Делибалтова

Първите 700 милиона години от историята на Земята - от преди 4.5 до 3.8 милиарда години (Gа - giga annum, GIGA-години) се наричат Хадей. Скали от толкова ранен етап се разкриват на повърхността само на няколко места.

Сателитен изглед на земната повърхност на Бафинова земя. Светлосините области са ледена покривка. НАСА

4,5 Gа
От август 2010 с установен най-древен произход са вулкански скали на остров Бафинова земя в канадска Арктика, образувани от резервоар на примитивна, първична мантия, каквато е била малко след формирането на ядрото, когато е покривала Земята преди съвременната кора, преди топенето на мантията да започне да създава магма чрез тектониката на плочите, при която кората се смесва обратно в мантията и води до образуване на разнообразни скали.
4,4 Gа
През 80-те години на миналия век циркони в пясъци от Джак Хилс, планината Нариер, (Западен гнайсов терен, кратон Ийлгарн), Западна Австралия стават известни като най-старите невключени в скала минерални образци.
4.28 Gа
От септември 2008 до август 2010 най-старите известни скали бяха необичайните амфиболити от Нувуагитук (Nuvvuagittuq) на брега на Хъдсъновия залив, северен Квебек, Канада, в първообразувания зеленокаменен пояс.
4,27 Gа
През януари 2010 са открити зърна циркон на 4,27 Gа, съдържащи се в кварцити на около 3,5 Gа (кратон Пилбара) на 700 км североизточно от град Перта в район Хемерли, Западна Австралия.
4,03 Ga
Най-стари скали до 2008 бяха тоналитовите гнайси, наречени на река Акаста. Намират се на остров на около 300 километра северно от Йелоунайф, част от кратона Слейв, в Канадския щит, територията Нунавут на Северозападна Канада.
3.93 Ga
Източна Антарктида е древен кратон. Най-стари са скалите от Напиер гнайс комплекс (ендербити), разположен в земите Ендерби в Антарктида, част от силно метаморфозирани гнайсови гранити и тоналити в планината Сонес.
Еоархайска ера (3.8 - 3.6 Ga)
3.8 Ga

В Итсак (Itsaq) гнайс комплекс в югозападната част на Гренландия се намират скалите на Исуа - пояс от “по-горна земна кора” (supracrustal), състояща се от варовито-силикатни скали с дискусионен, метасоматичен или вулкано-седиментен произход и асоцииацията Акилия, която включва амфиболити, вулканскте скали фелзити и габро-анортозити, както и метаседиментните BIF, метапелит, кварцит, метаконгломерат. Това са най-древните образувани под водна скали – преди 3,8 милиарда години, с ранни свидетелства за живот.
3,8 Gа
Ядра циркон с еоархайска възраст (до 3,8 Ga) са намерени в ортогнайси на Саглек комплекс от кратона Наин в северната част на Лабрадор, Канада. Имат прилики с гнайсовия комплекс Итсак във възрастта, метаморфната и геотектонска история от възникването на западната част на Лабрадорско море.
3.8 Ga
Циркон в скали от кратона Супериор край езерото Асеан, Северна Манитоба, Канада.
3,8 Ga
TTG тип ортогнайси в района Аншан на Северен китайски кратон, Източен Китай.
3,75 Ga
Най-старите скали на терена Нариер гнайс комплекс, Западна Австралия са известни като комплекс Манфред и включват метаанортозити и други ортогнайси.
Находището на хадейските цирконови зърна Джак Хилс се намира в близост до южната граница на терена Нариер.
3,75 Ga
Преклонна възраст 3,70—3,75 Ga имат гранити от окръга Готхоб (Западна Гренландия).
3.7 Ga
Кратонът Каапваал, провинция Лимпопо на Южна Африка някога е бил част от суперконтинента Ваалбара. Кратонът се формира и стабилизира като континентална кора между 3,7 и 2,6 Ga от разполагането на големи гранитоидни батолити при ранeн дъгов магматизъм.
3,6 Ga
В Новопавловския комплекс от Приазовския блок са най-древните скали на Украинския щит – ултрамафити и тоналити в района на град Запорожие, Украйна.
3.56 Ga
Тоналитова проба от TTG гнайс-горнокорова асоциация от централната част на кратона Бастар в Централна Индия е с възраст 3.56 Ga.
3,5 Ga
Най-стари от скалите на Балтийския щит са летво-тоналити, т.е. “сиви гнайси”, по-точно ТТГ-асоциация от Водлозерския блок в Източна Карелия, Русия.
3.4 Ga
Тоналитна фаза на Мортън гнайс от долината на река Минесота, САЩ.
Скалите на Бафинова земя. www.popfi.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар