петък, 26 март 2010 г.

Започва проучването на залежите от нефт и газ в Кнежа

Правителството даде разрешение за проучване на залежите на суров нефт и природен газ в Блок 1-12 - Кнежа. Теренът е разположен в областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД се задължава да вложи в проучвателните работи 5.995 млн. евро за срок от пет години. Допълнително са предвидени средства за опазване на околната среда и обучение. Дружеството ще даде още 50 хил. евро при евентуално подписване на концесионен договор. При удължаване на разрешението в проекта ще се наливат още по 2.5 млн. евро при всеки анекс.

Ако в Блок 1-12 в Кнежа се открие находище, титулярят на разрешението - "Проучване и добив на нефт и газ" АД, получава по право концесия за добив.

Няма коментари:

Публикуване на коментар