неделя, 8 май 2011 г.

Проф. Емил Хорозов: Манипулирането на конкурсите за научни изследвания за десетки милиони трябва да отиде на прокурор

focus-news.net
По повод отказа на министъра на образованието Сергей Игнатов да публикува доклад, установил фрапиращи злоупотреби в дейността на фонд „Научни изследвания” в конкурсите през 2008-2009 г. за проектно финансиране на научните изследвания Агенция „Фокус” разговаря с проф. Емил Хорозов - бивш директор на Фонд „Научни изследвания” и създател на работната група, изготвила доклада. Над 500 учени, преподаватели и студенти от БАН, Софийския университет "Св. Климент Охридски" и още 22 български университета, както и български учени работещи в чужбина, са подписали декларация, в която се настоява за незабавно публикуване на пълния текст на доклада.

Фокус: Проф. Хорозов, защо, според вас, министърът на образованието Сергей Игнатов не иска да обяви публично доклада, констатирал злоупотреби в дейността на Фонд „Научни изследвания”? Според министъра докладът е изпратен за проверка във Финансовото министерство, а и членовете на работната група са подписали предварително декларации за неразпространяване на информацията.
Проф. Емил Хорозов: Няма такова нещо. Единственото нещо, за което са подписали декларации хората, които са правили доклада е за това, за което всички рецензенти подписват декларации във фонда. Забранено е да се казва кой рецензент, на кого е бил рецензент. Това е единственото. Нищо секретно няма в нашия доклад, тъй като аз лично съм участвал в разискванията на колегите. Единственото, което не е хубаво да се публикува, което не е секретно е, че има хора, които лично са посочени като нарушители. Преди съдът да е казал, че те наистина са нарушители, вероятно не е хубаво да казваме това, макар че се прави често в България. При нас става въпрос за конфликт на интереси. Това е едно приложение на доклада от две страници, всичко останало може да се публикува, тъй като няма нищо секретно. В края на краищата ще го публикувам аз и ще поема риска. В пълния доклад има много повече доказателствен материал. Независимо, че нашите взаимоотношения със Сергей Игнатов са прекъснати и са в много лош вид, мисля, че е по-добре министърът да ги публикува. Ние искаме министърът да обяви публично този доклад. Ако той мисли, че не е за публикуване, да го даде на прокуратурата и тя да каже това може ли да се публикува или не.

Фокус: Вие бихте ли публикували доклада?
Проф. Емил Хорозов: Аз не бих публикувал само приложението, което има имена от уважение към тези хора. Може някъде да сме сбъркали, нещо сме видели грешно. Нека някой прокурор това да го каже. Всичко останало бих го публикувал веднага.

Фокус: Кои са най-фрапантните нарушения, които са представени в този доклад?
Проф. Емил Хорозов: Най-фрапантните нарушения са укриването на рецензии. Те не носят най-големи загуби за науката и за България, но те са наистина фрапантни. Укрити са огромно количество рецензии. Около половината проекти, които след това са класирани, и са станали договори са с укрити рецензии. Ако се сложат рецензиите те няма да бъдат класирани, а рецензиите ги имаме.

Фокус: Кой ги е укрил?
Проф. Емил Хорозов: Това е една сложна работа, нещата са направени доста сложно. Например, поканени са пет рецензента, да напишат рецензии. И петте са написали, но две от рецензиите са употребени, другите три са скрити. Друг е въпросът, че ние ги имаме рецензиите и знаем какво е положението. Това са нарушения за страшно много пари, за десетки милиони. Това е сериозно. Проектите се дават на хора, които не е трябвало да спечелят. Това е манипулиране. Дава се на друг човек, а не на този, които наистина би трябвало да получи парите.

Фокус: В доклада има ли имена?
Проф. Емил Хорозов: Имена няма, а има номера на договорите. Може да се разбере кой е спечелил нечестно, ако се сравни с разни други резултати може да се разбере кои са. Тук не става въпрос за тълкуване, а за факти. Друго нарушение е, че те са обявили някакви точки, под които не се класират договори. Обаче истината е, че са класирани много договори, именно под тази бройка точки, а има други договори, които са събрали точките, но не са класирани. Там също има сериозни нарушения. Парите не са малко за тези, които заслужават тези договори и за тези, които са извършили това нарушение. Това е извършено вътре в министерството и във фонда. Има и други по-дребни нарушения. За конфликт на интереси, например. Човекът е оценявал своите конкуренти. Разнообразни са нарушенията. За мен това е една цялостна, добре премислена предварително система, която да извърши това нещо. Това не е станало случайно.

Фокус: Това ли е причината, за да не се обяви публично този доклад?
Проф. Емил Хорозов: Да, това е причината. Казва се, че този доклад ще се даде на някого да го гледа. Който и да го гледа нищо няма да разбере, ако не вземе документацията, която ние сме гледали. Докладът съм предал лично на 11 ноември 2010 г. в министерството. Никой до този момент не е поискал никаква документация, за да направи заключение - вярно ли е това или не е вярно.

Фокус: Как се отразява това на имиджа на науката в България?
Проф. Емил Хорозов: Това не е науката, която е извършвала такива безобразия, напротив науката е пострадавша. Хората, които уважават науката у нас, напротив, те ме поздравяват за това, което съм направил. Според мен, виновни са някои чиновници, те са го направили това нещо и една част от учените, които са спечелили и са участвали, макар че са знаели, че не са се класирали, но са получили парите.

Фокус: Казахте, че сте предали доклада миналата година на 11 ноември. Какво се случи от тогава?
Проф. Емил Хорозов: Нищо не съм чул, освен че в края на годината ме помолиха да напиша писмо до министър Симеон Дянков, в което му се предлага да се занимае с този доклад. Причината за това е, че под негово ръководство е Държавната агенция за финансов контрол. Докладът трябва да се предаде на тази агенция и тя да го изучава. Моето мнение е, че в доклада директно финансови нарушения има, но те са много малко. В сравнение с цялата сума, която се мери с десетки милиони, финансовите нарушения са за около 200 хил. лв. В доклада няма сериозни финансови нарушения, освен това, което ви казах, по тази причина мястото на този доклад не е в Държавната агенция по финансов контрол, мястото му е в Прокуратурата.

Фокус: Ще стане ли това?
Проф. Емил Хорозов: Поканени сме от Комисията по образование и наука, които също ще ни изслушат. На тази комисия също ще предложим този доклад да отиде в Прокуратурата, а не с него да се занимават финансови инспектори. Има две нарушения, с които нека те да се занимаят и да се произнесат. Мен повече ме интересува манипулирането на договорите и искам това да отиде при прокурор.

Фокус: Ще искате ли оставката на просветния министър?
Проф. Емил Хорозов: Оставката вече е поискана. Има няколко подписки, които вървят. В една от тях, в която участват около 520 човека, е поискана оставката, но това не значи, че аз я искам. Това са хората, които са се подписали. За мен най-важната точка беше да се отдели фонд „Научни изследвания” от Министерство на образованието, младежта и науката напълно. Никога няма фондът да функционира добре, ако той е свързан по някакъв начин с министерството. Виждам неговото място евентуално към Министерския съвет или към Народното събрание. Той трябва да бъде независим агенция със самостоятелен бюджет, която работи самостоятелно.
Красимира ГЕОРГИЕВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар