понеделник, 9 май 2011 г.

Европейски дни на минералитеЕвропейски дни на минералите
13 – 15 май 2011 година

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ „ЗЕМЯТА И ХОРАТА”
1. Свободен вход за експозициите в музея - „Гигантски кристали”, „Минерали на Земята”, „Минерални ресурси на Земята”, „Минерали на България”, „Минерални ресурси на България”, „Материали”, „Скъпоценни камъни”: 13 - 15 май
2. Откриване на „ГЕО загадки” – постоянен детски кът в НМЗХ: 12 май, 16.00 ч.– Петко Петров
3. „Багрите – дар от природата” – конкурс за детски рисунки с минерални пигменти: 12 май, 16.00 ч.– Светла Атанасова
4. „Треска за злато” – демонстрации за промиване на злато: 12 май, 16.00 ч. – Светла Атанасова
5. Представяне на геоложки колекции от минерали, скъпоценни камъни и полезни изкопаеми от България за деца - щанд на музея: 13 - 15 май
6. Откриване на Европейските дни на минералите: 13 май, 10.00 ч. – Михаил Малеев
7. Учредяване на конкурс на името на инж. Евгени Майрович за минераложка колекция и минераложка разработка от Фондация „Земята и хората”: 13 май, 10.10 ч. – Михаил Малеев
8. Представяне на Софийската инициатива „Съхраняване на минералното разнообразие”: 13 май, 10.30 ч. – Светлана Енчева
9. Представяне на Геоложкия кабинет в музея и инициативата за Национална мрежа от геоложки кабинети: 13 май, 11.00 ч. – Десислава Делибалтова, техник геология
10. Национален конкурс за младежка научна разработка „Земята - позната и непозната” – представяне на наградени разработки и на блога: 13 май, 11.30 ч. – Десислава Делибалтова, техник геология
11. „Минералите и устойчивото развитие – проблеми и решения” - кръгла маса, водещ Михаил Малеев: 13 май – 14.00 ч.
12. Представяне и среща с ръководството на Българското лапидарско дружество с председател Димитър Иванов: 13 май, 16.00 ч., Геоложки кабинет
13. Представяне на специализирани издания по минералогия в библиотеката на музея: 13 май, 10.00 – 17.00 ч. – Пролет Груева
14. „20 години Дни на минералите в Националния музея „Земята и хората” – мултимедийно представяне на Международния базар на минерали: 14 май, 20.00 ч. - Диана Малеева
15. Международен фотоконкурс-изложба „Земя за всички” – мултимедийно представяне: 14 май, 20.30 ч. - Милена Христова
16. Подарък - спомен от музея за всички деца-гости: 13 - 15 май, 10.00 – 18.00 ч. – Светлана Казанджиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар