понеделник, 2 май 2011 г.

Добиват едновременно ток от слънце и вода във Варна

econ.bg
Хибридни възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще бъдат изследвани във варненския Технически университет. Тестването на системи, които използват едновременно и вятър, и слънце като източници на енергия, е само част от мащабния проект, по който университетът ще получи близо 2 млн. евро от Европейската комисия. Парите са осигурени чрез Seventh framework program, която подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието и стимулира най-добрите научни колективи в Европа и отвъд да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления. Една от основните цели на програмата е създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията.
Целта на проекта е утвърждаване на Технически университет - Варна като водещ център във ВЕИ за Балканския полуостров, стана ясно при представянето на проекта в петък. В него ще бъдат ангажирани над 50 научни работници от всички факултети на Техническия университет. Сред акцентите на работата са: изследване на нови системи за преобразуване на ветрова енергия и на хибридни системи вятър-слънце, измерване и оценка на ветровия и слънчев потенциал, създаване на детайлни карти на ветровия и слънчев потенциал.

Няма коментари:

Публикуване на коментар