петък, 15 април 2011 г.

Европейският ден на минералите

money.bg

Откриването на Европейския ден на минералите 2011 ще стартира от България. За първи път страната ни е избрана за домакин на тържественото честване, което ще се състои на 12 и 13 май 2011 г. Инициативата се организира от Европейската асоциация за индустриални минерали (IMA Europe) и „Каолин" АД (член на организацията), с подкрепата на Българската асоциация на производителите на инертни материали БАПИМ, Българската минно-геоложка камара БМГК и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски".

Тържественото отбелязване на Деня ще започне с откриване на изложба „Сенки в скалите. Минерали и биоразнообразие" - в Регионален исторически музей в Русе, обявяване на резултатите от международния конкурс за детска рисунка „Минералите, кариерите и природата. Ръка за ръка" и ще продължи с официална церемония на кариера на „Каолин" във Ветово, последвана от обиколка на местни обекти на дружеството.

Премиера на Европейския ден на минералите 2011 ще има на 13 април 2011 г. в Европейския парламент, където официално ще бъде обявено домакинството на България.

Личната си подкрепа за Европейския ден на минералите 2011 дава Янез Поточник, еврокомисар по околната среда.

Инициативата цели повишаване на информираността за една индустрия, която оказва влияние върху всеки аспект от нашия живот.

Суровините играят основна роля в нашия живот, тъй като 70% от промишленото производство на ЕС зависи от добиваните суровини. Нашите коли, къщи и домакински уреди, те всички са направени от минерали. Нашите мобилни телефони съдържат над 40 суровини, нашите компютри - 60. Въпреки това голяма част от гражданите на ЕС не отчитат важността на суровините за икономиката на Европа. Строителната, химическата, автомобилната, самолетната и машиностроителната промишлености, които осигуряват общо 1324 милиарда евро добавена стойност и 30 милиона работни места, зависят от достъпа до суровини.

На територията на България са установени близо 600 находища. Добивната промишленост има съществен принос към икономиката на страната - близо 2 милиарда лева оборот. Индустрията предоставя работни места на 30 000 души (120 000 с подизпълнителите) и формира до 5% от БВП на страната.

Биоразнообразието е ключова тема на Европейския ден на минералите. Европейските оператори следват солидните принципи на устойчиво развитие и предлагат редица печеливши решения за околната среда. Кариери за добив по време на експлоатация, както и след това, осигуряват местообитание за редки птици и животински видове. Минните компании разработват дългосрочни планове за експлоатация, защита на околната среда и биоразнообразие, създават мерки за рехабилитация и рекултивация. Секторът също иска да подчертае важната роля, която играе за подобряване на ефикасността на ресурсите, особено в процесите на добив и производство, както и рециклиране при изтекъл експлоатационен живот.

Европейският ден на минералите се координира на европейско ниво от IMA Europe, Европейската асоциация за инертни материали UEPG и Европейската циментова асоциация CEMBUREAU.

От 13 до 15 май 2011 в Цяла Европа ще се реализират различни дейности в местата за добив, за да се покаже важността на минералните индустрии за всички заинтересовани лица.

Програмата на събитията, участващите страни и компании: www.mineralsday.eu

Европейски дни на минералите в Националния музей „Земята и хората”

Няма коментари:

Публикуване на коментар