понеделник, 20 декември 2010 г.

ЦЕРН: Колайдерът постигна големи успехи през годината

cross-bg
Управителният съвет на Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/ е поздравил най- голямата физична лаборатория за големите постижения и разгледа новите молби за членство.

157-та сесия на Съвета на страните - представени в ЦЕРН премина при повишено настроение. Големият адронен колайдер бе поздравен с големите успехи през годината и прогреса, постигнат при опитите с антиматерията. Без съмнение, пред ЦЕРН се откриват широки перспективи. На сесията бе решен и въпросът с приемането на нови държави за членове на Европейската организация за ядрени изследвания. Официалните преговори за присъждането на статут на държави - участнички ще започнат в най - скоро време с Кипър, Израел, Сърбия, Словения и Турция, а Бразилия, в качеството си на асоцииран член ще бъде приета веднага.

Сега пълноправни членове на ЦЕРН са изследователи от Германия, Австрия, Белгия, България, Дания, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Норвегия, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Чехия, Великобритания, Швеция и Швейцария. Със статут на наблюдатели са ЕК, САЩ, Русия, Индия, Израел, Япония, Турция и ЮНЕСКО.
„Новите заявки за присъединяването към ЦЕРН много ни радват, това свидетелства за повишения интерес в света към теоретичната физика и фундаменталните изследвания", заяви директорът на ЦЕРН Ролф Дитер Хойер. „Фундаменталните изследвания задоволяват стремежа към знание, обясняват природните явления и формират базата за иновационни проекти на бъдещето", заяви Хойер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар